รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง30 ส.ค. 2562 : ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าวเด่น

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด21 ส.ค. 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวเด่น

ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 25638 ส.ค. 2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวเด่น

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 25636 ส.ค. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)1 ส.ค. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 256231 ก.ค. 2562 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 พัฒนาระบบข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ ข่าวเด่น

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 พัฒนาระบบข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ5 ก.ค. 2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าวเด่น

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 256228 มิ.ย. 2562 : ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชน ประจำปี 2562 (e-bidding) ข่าวเด่น

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชน ประจำปี 2562 (e-bidding)26 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ข่าวเด่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 ประจำปี พ.ศ. 256126 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 62 ตามแบบ สขร.1 รอบ ต.ค-ธค ข่าวเด่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 62 ตามแบบ สขร.1 รอบ ต.ค-ธค26 มิ.ย. 2562 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 62 ตามแบบ สขร.1 รอบ6เดือน ข่าวเด่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 62 ตามแบบ สขร.1 รอบ6เดือน21 มิ.ย. 2562 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25627 มิ.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน Thailand Social Expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน Thailand Social Expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พ.ค. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พ.ค. 2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้าง thailand social expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้าง thailand social expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ