รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ม.ค. 2562 : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ขอความกรุณาแจ้งรายงานผลการดำเนินงานฯ มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทรสารหมายเลข 02-651-7796 หรืออีเมล์ secretary@gmail.com ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

7 ม.ค. 2562 : กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง) และครั้งที่ 4/2561 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 (ส่วนกลาง) และครั้งที่ 4/2561 (ส่วนภูมิภาค) จากเดิมวันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ

7 ม.ค. 2562 : ประกาศผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2561

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับรางวัลประสานตอบรับการรับรางวัลในวันที่ 23 ม.ค. 62 ณ ห้องรอยัล จูขีลี บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้ที่ นางสาวโสภา ปัญญากาวิน โทร 023-068925 มือถือ 085-6023563

4 ม.ค. 2562 : เรื่อง ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา

เรื่อง ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลงประเลงมโหรี" รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

12 ธ.ค. 2561 : ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา

ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา"ประลองเพลงประเลวมโหรี" ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

11 ธ.ค. 2561 : หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ข่าวเด่น

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ

11 ธ.ค. 2561 : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ... ข่าวเด่น

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ...

11 ธ.ค. 2561 : การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ..... ข่าวเด่น

การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .....

1 พ.ย. 2561 : ประชาสัมพันธ์รายงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2560 และรายงานผล การให้การสงเคราะห์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์รายงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2560 และรายงานผล การให้การสงเคราะห์เด็กและครอบครัว ประจำปี 2560

1 พ.ย. 2561 : การประชาสัมพัธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2562 รอบที่ 1 ข่าวเด่น

การประชาสัมพัธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2562 รอบที่ 1

22 ต.ค. 2561 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีจะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นจะต้องใช้ในราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ๒๑๔ และข้อ ๒๑๕ สามารถรับรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ที่จะขายทอดได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ๒๓๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๖-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.ณ บพด.จังหวัดปราจีนบุรี

8 ต.ค. 2561 : ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Asean+3 youth socia business summit 2018

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Asean+3 youth socia business summit 2018

8 ต.ค. 2561 : การสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

การสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

5 ต.ค. 2561 : แจ้งเลือนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Asean+3 youth socia business summit 2018

แจ้งเลือนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Asean+3 youth socia business summit 2018 เป็นวันที่ 8 ตุลาคม 2561

4 ต.ค. 2561 : โครงการลมหายใจไร้มลทิน ข่าวเด่น

โครงการลมหายใจไร้มลทิน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ