รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ก.ย. 2560 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

12 ก.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง)

12 ก.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)

31 ส.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง

28 ส.ค. 2560 : ประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ( ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 )

ประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ( ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 )

21 ส.ค. 2560 : รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2560

17 ส.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการฯ

16 ส.ค. 2560 : งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

9 ส.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย

8 ส.ค. 2560 : การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

8 ส.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Culture) Japan ASEAN Student Council เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Culture) Japan ASEAN Student Council เพิ่มเติม

7 ส.ค. 2560 : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

4 ส.ค. 2560 : เครื่องมือในการเก็บข้อมูล : ชุดที่ 1 ข้อมูลด้านสถานการณ์เด็กหรือเยาวชนและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล : ชุดที่ 1 ข้อมูลด้านสถานการณ์เด็กหรือเยาวชนและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน

4 ส.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2017

2 ส.ค. 2560 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ