รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์17 ม.ค. 2563 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ The TIJ Youth Forum ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ The TIJ Youth Forum10 ม.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 256210 ม.ค. 2563 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2/2562 ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2/25628 ม.ค. 2563 : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าวเด่น

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 25626 ม.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมจิตอาสาโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมจิตอาสาโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ธันวาคม 25626 ม.ค. 2563 : การพํฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับ ด้านกีฬาฟุตบอล ข่าวเด่น

การพํฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับ ด้านกีฬาฟุตบอล

3 ม.ค. 2563 : ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ข่าวเด่น

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.30-15.30 น. ณ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี27 ธ.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน26 ธ.ค. 2562 : โครงการ Work and Holiday Visa ไทย ออสเตรเลีย 2562 รอบ 2 และ 3 ข่าวเด่น

โครงการ Work and Holiday Visa ไทย ออสเตรเลีย 2562 รอบ 2 และ 326 ธ.ค. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมจิตอาสาโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมจิตอาสาโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ธันวาคม 256220 ธ.ค. 2562 : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 (ส่วนภูมิภาค)18 ธ.ค. 2562 : ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 256118 ธ.ค. 2562 : ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 25614 ธ.ค. 2562 : ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ข่าวเด่น

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ4 ธ.ค. 2562 : ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(มูลนิธิฯ) ข่าวเด่น

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(มูลนิธิฯ)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ