รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

21 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยวิธีคัดเลือก ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยวิธีคัดเลือก

21 ก.พ. 2561 : ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข่าวเด่น

ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

20 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding) ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)

13 ก.พ. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) กรมกิจการเด็กและเยาวชน

12 ก.พ. 2561 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

ประกาศประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

8 ก.พ. 2561 : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2 ก.พ. 2561 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ วงเงินงบประมาณ 3,200,000 บาท(สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ วงเงินงบประมาณ 3,200,000 บาท(สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

1 ก.พ. 2561 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงครัวโรงอาหาร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว ของส.บ้านมหาเมฆ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงครัวโรงอาหาร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว ของส.บ้านมหาเมฆ

29 ม.ค. 2561 : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงครัวโรงอาหารและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงครัวโรงอาหารและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

26 ม.ค. 2561 : ประกาศเรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย ดย. ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย ดย. ประจำปีงบประมาณ 2561

23 ม.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ม.ค. 2561 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5 ม.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของส.บ้านมหาเมฆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของส.บ้านมหาเมฆ

29 ธ.ค. 2560 : ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย ดย. ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย ดย. ประจำปีงบประมาณ 2561

29 ธ.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน งปม. 2561 จำนวน 11 คน 9 เดือน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน งปม. 2561 จำนวน 11 คน 9 เดือน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ