รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

16 พ.ย. 2560 : เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2560 : เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

14 พ.ย. 2560 : เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3 พ.ย. 2560 : ประกวดราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11 คน

ประกวดราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ คน

31 ต.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง

25 ต.ค. 2560 : แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

25 ต.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 เดือน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 เดือน

26 ก.ย. 2560 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.ย. 2560 : จ้างผลิตสื่อกิจกรรม ROAD SHOW "ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาหอพักไทย ก้าวสู่มาตรฐาน" วงเงิน 500,000 บาท

จ้างผลิตสื่อกิจกรรม ROAD SHOW "ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาหอพักไทย ก้าวสู่มาตรฐาน" วงเงิน 500,000 บาท

25 ก.ย. 2560 : จ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายหอพัก จำนวน 1,000 เล่ม

จ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานกฎหมายหอพัก จำนวน 1,000 เล่ม

20 ก.ย. 2560 : จ้างจัดงาน "รวมพลคนยอดเพชร" ประจำปี 2560 (All Stars Kid TAlent 2017) และประชาสัมพันธ์ วงเงินงบประมาณ 340,000 บาท

จ้างจัดงาน "รวมพลคนยอดเพชร" ประจำปี 2560 (All Stars Kid TAlent 2017) และประชาสัมพันธ์ วงเงินงบประมาณ 340,000 บาท

20 ก.ย. 2560 : จ้างพิมพ์สมุดให้ความรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง จำนวน 1,140 เล่ม วงเงิน 145,920 บาท

จ้างพิมพ์สมุดให้ความรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง จำนวน 1,140 เล่ม วงเงิน 145,920 บาท

19 ก.ย. 2560 : จ้างพิมพ์ร่างยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 จำนวน 1,000 เล่ม วงเงิน 200,000 บาท

จ้างพิมพ์ร่างยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 จำนวน 1,000 เล่ม วงเงิน 200,000 บาท

18 ก.ย. 2560 : จ้างแปลรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5-6 และรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ยอดเงิน 128,000 บาท

จ้างแปลรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ 5-6 และรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ยอดเงิน 128,000 บาท

18 ก.ย. 2560 : จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมชั้นเดียว บ้านราชวิถี 389,758.20 บาท

จ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมชั้นเดียว บ้านราชวิถี 389,758.20 บาท


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ