รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

28 ก.ย. 2561 : เด็กหญิงลัดดาวัลญ์ นิลน้อย ข่าวเด่น

เด็กหญิงลัดดาวัลญ์ นิลน้อย เกิดวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๙ เดือน ๔ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวนรินทร์ สีทอง อายุ ๒๓ ปี ที่อยู่ไม่ปรากฏข้อมูล บิดาเด็กชื่อนายอุดม นิลน้อย อายุ ๓๑ ปี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๘ กันยายน๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กต้องโทษจำคุก ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูจึงขอฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคชั่วคราว ต่อมาบิดามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดต่อได้

28 ก.ย. 2561 : เด็กชายกีรติ ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายกีรติ ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ เดือน ๑๗ วัน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากเด็ก ถูกทอดทิ้งไว้บริเวณทางเดินเข้าตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช โดยไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก

28 ก.ย. 2561 : เด็กหญิงอรอุมา ดาราโอะ ข่าวเด่น

เด็กหญิงอรอุมา ดาราโอะ เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑๘ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๐ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวชลชนก คงสอน อายุ ๒๖ ปี บิดาเด็กชื่อนายอัสวัน ดาราโอะ อายุ ๒๖ ปี เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑๙ (พระนคร) สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน มารดาประกอบอาชีพเพียงคนเดียวไม่มีผู้ดูแลเด็ก จึงฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมาบิดามารดาได้ขาดการติดต่อ ไม่สามรถติดต่อได้

28 ก.ย. 2561 : เด็กหญิงอรัญญา สุธารส ข่าวเด่น

เด็กหญิงอรัญญา สุธารส เกิดวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๗ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวอาทิตยา สุธารส อยู่บ้านเลขที่ ๖๖/๑๗๓๕ หมู่ที่ ๒ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บิดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี สาเหตุเนื่องเด็กถูกมารดาทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี

28 ก.ย. 2561 : เด็กหญิงภารินี นิลคำ ข่าวเด่น

เด็กหญิงภารินี นิลคำ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๒ ปี ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๘ เดือน ๑๗ วัน มารดาเด็กชื่อนางสาภาริสา หาญบัณฑิต อายุ ๓๓ ปี บิดาเด็กชื่อนายอ๊อด นิลคำ อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน มารดาเด็กทิ้งเด็กไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงชั่วคราวต่อมาไม่สามารถติดต่อกับบิดามารดาของเด็กได้

25 ก.ย. 2561 : เด็กหญิงกชกร พงศ์อินทร์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงกชกร พงศ์อินทร์ เกิดวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสุกัญญา ไทยแก้วรอด อายุ ๓๒ ปี บ้านเลขที่ ๒๖๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าบอน จังหวัดพัทลุง บิดาชื่อนายเอกชัย พงศ์อินทร์ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลดีหลวง อำเภอลิงพระ จังหวัดสงขลา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา สาเหตุเนื่องจากบิดาและมารดาเด็กต้องโทษจำคุกคดียาเสพติด ต่อมามารดาเด็กได้พ้นโทษ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙หลังจากนั้นมารดาเด็กได้ขาดการติดต่อนานเกิน ๑ ปี

25 ก.ย. 2561 : เด็กหญิงวิภาวรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงวิภาวรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๒๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน ๑๖ วัน มารดาเด็กชื่อนางแสง ไม่ทราบนามสกุล ที่อยู่ ๑๓ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่อนายซายซานทูน ที่อยู่ไม่ปรากฏ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์

24 ก.ย. 2561 : เด็กชายกิจขระพงษ์ บุญประเสริฐ ข่าวเด่น

เด็กชายกิจขระพงษ์ บุญประเสริฐ เกิดวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ อายุ ๔ ปี มารดาเด็กชื่อนางสาวปิยะนุช หยูศรี อายุ ๒๘ ปี บ้านเลขที่ ๓๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาเด็กชื่อนายศุภชัย บุญประเสริฐ อายุ ๒๙ ปี บ้านเลขที่ ๓๐๗ หมู่ที่ ๕ บ้านนิเวศ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สาเหตุเนื่องจากครอบครัวฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ ประกอบกับไม่สามารถติดต่อบิดามารดาของเด็กได้

7 ก.ย. 2561 : เด็กชายธนวัฒน์ ทวีปัญญากุล ข่าวเด่น

เด็กชายธนวัฒน์ ทวีปัญญากุล (ชื่อตั้ง – สกุลตั้งให้) เกิดวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ อายุ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเหตุเนื่องจากเด็ก ถูกทอดทิ้งไว้บริเวณริมคลองฉวาง ถนนนาสาร – สุราษฎร์ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 ก.ย. 2561 : เด็กหญิงพัชรียา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงพัชรียา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ อายุ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณเก้าอี้หินอ่อนข้างกำแพงวัดป่าโนนนิเวศน์ ซอยดุษฎี ๙ ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

21 ส.ค. 2561 : เด็กชายอิทธิพล ธิราช ข่าวเด่น

เด็กชายอิทธิพล ธิราช เกิดวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ อายุ ๑ ปี ๙ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสุภาภรณ์ ธิราช ไม่ปรากฏข้อมูล บ้านเลขที่ ๑๐๔/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

20 ส.ค. 2561 : เด็กชายภูมิรวิชญ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายภูมิรวิชญ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ อายุ ๙ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณชั้นวางของ ในร้านซักผ้ายอดเหรียญ ซอยพระบารมี ๒ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

6 ก.ค. 2561 : เด็กหญิงปณิดา (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงปณิดา (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณใต้ สะพานลอยหน้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

6 ก.ค. 2561 : เด็กหญิงน้ำหนึ่ง (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงน้ำหนึ่ง (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ริมถนน หมู่ที่ ๔ สะพานคลองลัดนางแท่น ตำบลทรงคะนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

6 ก.ค. 2561 : เด็กชายกันต์ธีร์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายกันต์ธีร์ (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๒ ตุลาคมคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หน้าหอพักไม่ทราบชื่อ ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ