รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

3 มิ.ย. 2558 : เด็กหญิงมลณิกาณ์ ศิรินุพงศ์

เด็กหญิงมลณิกาณ์ ศิรินุพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๒ ปี ๙ เดือน ๒๗ วัน บิดาชื่อนายศราวุฒิ ศิรินุพงศ์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มารดาชื่อนางสาวน้ำฝน มีกลิ่นหอม อยู่บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากบิดามารดาเด็กนำเด็กมาฝากไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงแล้วทอดทิ้งไป นำส่งโดยศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๑๘ (เขตพญาไทและเขตราชเทวี)

3 มิ.ย. 2558 : เด็กชายชลากร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายชลากร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๒๗ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณใต้ต้นสักหลังร้านขายกิ่งพันธุ์ลำไย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับเด็กแต่อย่างใด นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบัน อายุ ๘ เดือน ๑๔ วัน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ