รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

12 ก.ย. 2562 : เด็กชายวีรกานต์ ขำเจริญ ข่าวเด่น

เด็กชายวีรกานต์ ขำเจริญ เกิดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

27 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) ไม่ทราบนามสกุล อายุประมาณ ๒๐ วัน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หากผู้ใดเป็นบิดา มารดา หรือญาติพี่น้องหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานมาติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ๒๕๕ อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๗๕๘๐, ๐๒ ๓๕๔ ๗๕๘๒ ในวันและเวลาราชการ หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๘/๑ ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี โทร ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔, ๐๒ ๕๘๓ ๓๐๐๐

23 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงลลิณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทรายนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงลลิณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายวรินทร ยุติเทพศาล

เด็กชายวรินทร ยุติเทพศาล เกิดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ ปี ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๔ เดือน หากผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายพรชวัลย์ เย็นศิริ ข่าวเด่น

เด็กชายพรชวัลย์ เย็นศิริ เกิดวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๒๓ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็กติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายเอกชัย เย็นศิริ ข่าวเด่น

เด็กชายเอกชัย เย็นศิริ เกิดวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ ปี ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็กติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายปราการ ไพคำนาม ข่าวเด่น

เด็กชายปราการ ไพคำนาม เกิดวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๑ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายธนภัทร์ เหมือนนึก ข่าวเด่น

เด็กชายธนภัทร์ เหมือนนึก เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ ปี ๕ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๗ เดือน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

23 ส.ค. 2562 : เด็กชายนิกม์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กชายนิกม์ (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

20 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงกมลกานต์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงกมลกานต์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๒ สัปดาห์ ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

13 ส.ค. 2562 : เด็กชายกิตติ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายกิตติ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุประมาณ ๑ ปี ปัจจุบันอายุประมาณ ๑ ปี ๕ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ๒๘๓ หมู่ ๑๓ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๓ ๗๓๓๔

7 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงกชมน วรารักษพงศ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงกชมน วรารักษพงศ์ เกิดวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๙ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

7 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงเนตรนภา ยอดชมญาณ ข่าวเด่น

เด็กหญิงเนตรนภา ยอดชมญาณ เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

7 ส.ค. 2562 : เด็กหญิงเมธนิยา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงเมธนิยา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ ปี ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔ , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

7 ส.ค. 2562 : เด็กชายอัครวินท์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายอัครวินท์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ