รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

15 เม.ย. 2563 : เด็กหญิงพชิรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงพชิรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายชัชรัณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายชัชรัณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑ ปี ๑ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายศิลา วันนะสิน ข่าวเด่น

เด็กชายศิลา วันนะสิน เกิดวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑๑ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวลิซ่า วันนะสิน (สัญชาติลาว) บิดาไม่ปรากฎข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

15 เม.ย. 2563 : เด็กหญิงพราวนภา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงพราวนภา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๕ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายภรัณยู ขุนเดื่อ ข่าวเด่น

เด็กชายภรัณยู ขุนเดื่อ เกิดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาววิภาวรรณ ขุนเดื่อ บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายธันวา หยูมาก ข่าวเด่น

เด็กชายธันวา หยูมาก เกิดวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสุธรรม หยูมาก มารดาเด็กชื่อนางแหม่ม ธรรมสันต์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

14 เม.ย. 2563 : เด็กหญิงกมลวรรณ อาจปาสา ข่าวเด่น

เด็กหญิงกมลวรรณ อาจปาสา อายุ 3 เดือน น้ำหนักประมาณ 2.2 กิโลกรัม ผิวดำแดง ใบหน้ากลม ผมดำ ถูกมารดาทำร้ายร่างกาย เลี้ยงดูไม่เหมาะสม

7 ม.ค. 2563 : เด็กหญิงอังคณา ไทรทองมี ข่าวเด่น

เด็กหญิงอังคณา ไทรทองมี อายุ 5 ปี น้ำหนักตัว 12 กิโลกรัม ส่วนสูง 110 เซนติเมตร ผิวสองสี ใบหน้ากลมรี เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พบโรคติดต่อร้ายแรง สภาพปัญหาเด็กไม่มีผู้อุปการะดูแล มารดาทอดทิ้งไว้กับบิดา

3 ม.ค. 2563 : เด็กชายไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง ข่าวเด่น

เด็กชายไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง อายุประมาณ 2 ปี ส่วนสูงประมาณ 70 เซนติเมตร ผิวคล้ำ ใบหน้ากลม ผมดำ เด็กมีพัฒนาการสมวัย พลเมืองดีพบเห็นเด็กชายไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง อยู่โดยลำพังบริเวณร้านอาหารอาป๋า หมูกระทะ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

24 ธ.ค. 2562 : เด็กชายโชค (ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง) ข่าวเด่น

ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ได้รับประสานงานจากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน กรณีพลเมืองดีได้พบเด็กชายโชค (ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง) อายุประมาณ 5 ปี เนื่องจากเด็กพลัดหลงและไม่พบบิดามารดาและผู้ปกครอง ที่บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 13.30 น.

3 ธ.ค. 2562 : เด็กหญิงอนัญญา ไทรทอง ข่าวเด่น

เด็กหญิงอนัญญา ไทรทอง อายุ 11 ปี น้ำหนักตัว 39 กิโลกรัม ส่วนสูง 155 เซนติเมตร ผิวสองสี ใบหน้ากลมรี เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พบโรคติดต่อร้ายแรง หากผู้ใดเป็นบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานมาติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร 255 อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 02 354 7580, 02 354 7582 ในวันและเวลาราชการ

3 ธ.ค. 2562 : เด็กหญิงชฎาพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงชฎาพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุประมาณ ๒ เดือน หากผู้ใดบิดามารดาหรือเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

3 ธ.ค. 2562 : เด็กชายคุณภัทร ปานเหลือง ข่าวเด่น

เด็กชายคุณภัทร ปานเหลือง เกิดวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๑ ปี ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

21 พ.ย. 2562 : เด็กหญิงลลิดา จันทร์ศรี ข่าวเด่น

เด็กหญิงลลิดา จันทร์ศรี เกิดวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๓ ปี ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๑๐ เดือน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

19 พ.ย. 2562 : เด็กหญิงไม่ทราบชื่อ-นามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงไม่ทราบชื่อ-นามสกุล ขณะพบเด็กอายุประมาณ 5 วัน พลเมืองดีได้พบเห็นเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณซอยสุเหราคลองหนึ่งซอย 16 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เวื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 17.50 น. หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือญาติพี่น้อง หรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบ และนำหลักฐานไปติดต่อที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ 78/24 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02 5847254-55 , 02 5847264 ในวันและเวลาราชการ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ