รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายกฤษดา เขียวผม ข่าวเด่น

เด็กชายกฤษดา เขียวผม เกิดวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ อายุประมาณ ๔ ปี ๓ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวเมธาวดี บุญศรี บิดาเด็กเสียชีวิตแล้วเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายสมเกียรติ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายสมเกียรติ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑ ปี ๑๐ เดือน บิดาเด็กชื่อนายเป้า ไม่ทราบนามสกุล มารดาเด็กชื่อนางขาวไม่ทราบนามสกุล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายวิชญ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายวิชญ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๑ ปี ๙ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

15 เม.ย. 2563 : เด็กหญิงพชิรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงพชิรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายชัชรัณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายชัชรัณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑ ปี ๑ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายศิลา วันนะสิน ข่าวเด่น

เด็กชายศิลา วันนะสิน เกิดวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑๑ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวลิซ่า วันนะสิน (สัญชาติลาว) บิดาไม่ปรากฎข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

15 เม.ย. 2563 : เด็กหญิงพราวนภา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงพราวนภา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๕ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายภรัณยู ขุนเดื่อ ข่าวเด่น

เด็กชายภรัณยู ขุนเดื่อ เกิดวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาววิภาวรรณ ขุนเดื่อ บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง

15 เม.ย. 2563 : เด็กชายธันวา หยูมาก ข่าวเด่น

เด็กชายธันวา หยูมาก เกิดวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสุธรรม หยูมาก มารดาเด็กชื่อนางแหม่ม ธรรมสันต์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

14 เม.ย. 2563 : เด็กหญิงกมลวรรณ อาจปาสา ข่าวเด่น

เด็กหญิงกมลวรรณ อาจปาสา อายุ 3 เดือน น้ำหนักประมาณ 2.2 กิโลกรัม ผิวดำแดง ใบหน้ากลม ผมดำ ถูกมารดาทำร้ายร่างกาย เลี้ยงดูไม่เหมาะสม

7 ม.ค. 2563 : เด็กหญิงอังคณา ไทรทองมี ข่าวเด่น

เด็กหญิงอังคณา ไทรทองมี อายุ 5 ปี น้ำหนักตัว 12 กิโลกรัม ส่วนสูง 110 เซนติเมตร ผิวสองสี ใบหน้ากลมรี เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พบโรคติดต่อร้ายแรง สภาพปัญหาเด็กไม่มีผู้อุปการะดูแล มารดาทอดทิ้งไว้กับบิดา

3 ม.ค. 2563 : เด็กชายไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง ข่าวเด่น

เด็กชายไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง อายุประมาณ 2 ปี ส่วนสูงประมาณ 70 เซนติเมตร ผิวคล้ำ ใบหน้ากลม ผมดำ เด็กมีพัฒนาการสมวัย พลเมืองดีพบเห็นเด็กชายไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง อยู่โดยลำพังบริเวณร้านอาหารอาป๋า หมูกระทะ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

24 ธ.ค. 2562 : เด็กชายโชค (ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง) ข่าวเด่น

ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ได้รับประสานงานจากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน กรณีพลเมืองดีได้พบเด็กชายโชค (ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง) อายุประมาณ 5 ปี เนื่องจากเด็กพลัดหลงและไม่พบบิดามารดาและผู้ปกครอง ที่บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 13.30 น.

3 ธ.ค. 2562 : เด็กหญิงอนัญญา ไทรทอง ข่าวเด่น

เด็กหญิงอนัญญา ไทรทอง อายุ 11 ปี น้ำหนักตัว 39 กิโลกรัม ส่วนสูง 155 เซนติเมตร ผิวสองสี ใบหน้ากลมรี เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พบโรคติดต่อร้ายแรง หากผู้ใดเป็นบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานมาติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร 255 อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 02 354 7580, 02 354 7582 ในวันและเวลาราชการ

3 ธ.ค. 2562 : เด็กหญิงชฎาพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงชฎาพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุประมาณ ๒ เดือน หากผู้ใดบิดามารดาหรือเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ