รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

16 ก.พ. 2560 : เด็กชายธนู(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑๑ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณทางเข้าโรงโม่หินสุรัตน์การศิลา เขตบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะมุง จังหวัดเลย โดยไม่สามารถติดต่อบิดามารดาของเด็กได้ และไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ปัจจุบัน อายุ ๒ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

16 ก.พ. 2560 : เด็กหญิงแป้งพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑๔ วัน บิดา มารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงชื่อนางสุ่ม แสงแก้ว บ้านเลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยโรงพยาบาลชนบท ปัจจุบัน อายุ ๒ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

16 ก.พ. 2560 : เด็กชายปาณชัย สิงห์สุวรรณ

เด็กชายปาณชัย สิงห์สุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๔ วัน มารดาชื่อนางสาวนฤมล สิงห์สุวรรณ ไม่ทราบที่อยู่ บิดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งภายหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ นำส่งโดยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะปัจจุบัน อายุ ๗ เดือน ๒๐ วัน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

16 ก.พ. 2560 : เด็กชายไววิทย์(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายไววิทย์(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๒ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณริมทางหลวงชนบท บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๒ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบัน อายุ ๔ เดือน ๑๙ วัน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

16 ก.พ. 2560 : เด็กชายคุณภัทร(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายคุณภัทร(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒๙ วัน มารดาไม่ปรากฏ บิดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณริมถนนเส้นเขาน้อย-คลองกร่ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ปัจจุบัน อายุ ๓ เดือน ๒๐ วัน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

16 ก.พ. 2560 : เด็กหญิงพรพิรุณ(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงพรพิรุณ(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๔ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่หลังรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กง ๒๑๘๓ กาฬสินธุ์ โดยไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ และไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับตัวเด็กแต่อย่างใด นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบัน อายุ ๔ เดือน ๒๐ วัน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

16 ก.พ. 2560 : เด็กหญิงจินดาพรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงจินดาพรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน มารดาไม่ปรากฏ บิดาชื่อนายสายันต์ รื่นปราชญ์ ไม่ทราบที่อยู่ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับนางเสนีย์ รื่นปราชญ์ (ป้าเด็ก) บ้านเลขที่ ๒๙๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำส่งโดยโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปัจจุบัน อายุ ๓ เดือน ๒๖ วัน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

16 ก.พ. 2560 : เด็กหญิงอลิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงอลิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๖ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณใต้ต้นไม้ภายในซอยข้างหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานติดกับตลาดสัตหีบ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ปัจจุบัน อายุ ๗ เดือน ๒๐ วัน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

16 ก.พ. 2560 : เด็กชายนพเก้า โพธิ์แก้ว

เด็กชายนพเก้า โพธิ์แก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑๗ วัน บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อ นางสาวพนิดา โพธิ์แก้ว ที่อยู่ ๓๕/๙ หมู่ ๑๐ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากมารดาฝากบุตรชั่วคราว ต่อมาขาดการติดต่อ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ปัจจุบัน อายุ ๔ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

16 ก.พ. 2560 : เด็กชายชยากร(ชื่อตั้ง)

เด็กชายชยากร(ชื่อตั้ง) - เกิดเมื่อประมาณวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒๓ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หน้าบ้านเลขที่ ๑๑/๑๒ ซอยสุขาภิบาล ๕ ซอย ๔๓ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ปัจจุบัน อายุ ๕ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

16 ก.พ. 2560 : เด็กหญิงเดือน ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงเดือน ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อประมาณวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๓ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับนางสมพร ชุนชรัตน์ (ผู้รับจ้างเลี้ยง) ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นำส่งโดย นางสมพร ชุนชรัตน์ ปัจจุบัน อายุ ๗ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

16 ก.พ. 2560 : เด็กหญิงแป้ง

เด็กหญิงแป้ง - เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๗ เดือน บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อนางสาวมูซัน – ไม่ทราบที่อยู่ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอด นำส่งโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ธานี ปัจจุบัน อายุ ๗ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

16 ก.พ. 2560 : เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริสม

เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริสม เกิดเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ เดือน บิดา ไม่ปรากฏ มารดาชื่อนางสาวตวงพร ศิริสม ไม่ทราบที่อยู่ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กมารดาฝากบุตรชั่วคราว ต่อมาขาดการติดต่อ โดยไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับเด็ก นำส่งโดยมูลนิธิบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบัน อายุ ๑ ปี ๕ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

16 ก.พ. 2560 : เด็กชายเอกรัตน์ บุตรสาร

เด็กชายเอกรัตน์ บุตรสาร เกิดเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ เดือน บิดาชื่อ นายเอก เจริญสุข อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๔/๗๕๘ หมู่ ๑ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มารดา ชื่อ นางสาวมณีนุช บุตรสาร อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๑ หมู่ ๑๒ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากมารดาฝากบุตรชั่วคราว ต่อมาขาดการติดต่อ นำส่งโดยโรงพยาบาลศิริราช ปัจจุบัน อายุ ๑ ปี ๖ ดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

16 ก.พ. 2560 : เด็กหญิงใบข้าว สีบุนเรือง

เด็กหญิงใบข้าว สีบุนเรือง เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑๘ วัน บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อนางสาวใบเตย สีบุนเรือง ไม่ทราบที่อยู่ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เนื่องจากมารดายกมอบเด็ก แต่มารดาไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน อายุ ๑ ปี ๘ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ