รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

17 ม.ค. 2561 : เด็กชายธีรธาร จันทร์ศิริ

เกิดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ อายุ ๘ ปี ๗ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จากสูติบัตระบุว่า มารดาชื่อนางสาวรารัตน์ จันทร์ศิริ อยู่ที่บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท บิดาชื่อนายธานินท์ ศรีราพฤกษ์ ไม่ปรากฏที่อยู่

16 ม.ค. 2561 : เด็กชายอาทิตย์ เพชรมณี

เกิดวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๘ เดือน บิดาเด็กชื่อนายวรุต วงศ์สุวรรณ อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มารดาเด็กชื่อนางสาวเจนจิรา เพชรมณี อยู่บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กทอดทิ้งเด็กไว้กับยายของเด็ก ที่บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลารับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

16 ม.ค. 2561 : เด็กหญิงอรินรดา ปทุมสกุล

เด็กหญิงอรินรดา ปทุมสกุลเกิดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๕ เดือน ๑๖ วัน อายุปัจจุบัน ๖ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้ง ซึ่งห่อด้วยผ้าขนหนูสีขาวไว้ในกล่องวางทิ้งบนแคร่ไม้ไผ่ริมถนน วารินชำราบ – เดชอุดม หน้าบ้านชองชาวบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

16 ม.ค. 2561 : เด็กชายภคิน ไม่ทราบนามสกุล

อายุ ๒ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา สาเหตุเนื่องจากถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า เมื่อคืนวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. น้ำหนัก ๒,๖๐๐ กรัม แพทย์คาดว่าเพิ่งคลอดไม่เกิน ๓ วัน เนื่องจากสายสะดือยังไม่หลุด และพบว่ามียางรัดสายสะดือ ๒ วง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ อาการปกติดี บริเวณใกล้ตัวเด็กมีขวดนมชงไว้ และเงินสดจำนวน ๒,๐๐๐ บาท

27 ธ.ค. 2560 : เด็กหญิงณัฐณิชา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๕ วัน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกยัดใส่กระเป๋าเป้ ทิ้งไว้ข้างถังขยะปากซอย ๑๒ ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

27 ธ.ค. 2560 : เด็กชายณัฐภัทร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๑ เดือน ๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด้กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณข้างร่องระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ ๔๑ ถนนสุริยาวงศษ หลังวันทุ่งจันทร์สมุทร ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

27 ธ.ค. 2560 : เด็กหญิงปสุตา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๒ เดือน ๒๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน บิดามารดาเด็ก ไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่ศาลาติดกับริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง เยื้องกับซุ้มประตูปากทางเข้าบ้านคอกวัว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็น บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

27 ธ.ค. 2560 : เด็กหญิงพาขวัญ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๑ เดือน ๑๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย บิดามารดาเด็ก ไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่ร้านค้าปากทางเข้าหมู่บ้านสมานมิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ชาวบ้านจึงนำส่งเด็กไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ต่อมาสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียง

27 ธ.ค. 2560 : เด็กหญิงจีรณา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๑ เดือน ๑๖ วัน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านอากาเป้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูสีชมพู นอนอยู่บริเวณหน้าป้ายสถานสงเคราะห์ฯ เพียงลำพัง จึงนำส่งโรงพยาบาลสันทราย ต่อมาสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์รับเด็กเข้าอุปการะ

26 ธ.ค. 2560 : เด็กชายธีรธาร จันทร์ศิริ ข่าวเด่น

เกิดวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ปัจจุบันอายุ ๗ ปี รับเข้าการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จากสูติบัตร มารดาชื่อนางสาววรารัตน์ จันทร์ศิริ บิดาชื่อนายธานินท์ ศรีราพฤกษ์ ไม่ปรากฏที่อยู่ สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กได้แยกทางกับสามีและเดินทางไปประกอบอาชีพเป็นพนักงานบาร์เบียร์ที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการทำงานจึงขอความช่วยเหลือมายังบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ

26 ธ.ค. 2560 : เด็กชายภาณิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณริมทางเข้าภายในหมู่บ้านชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

26 ธ.ค. 2560 : เด็กชายธัชธรรม์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๒๘ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านกลางซอยเพชรบุรี ๑๒ แขวงราชเทวี เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

26 ธ.ค. 2560 : เด็กชายคณุตน์ ธรรมพันธ์ฑา

เกิดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๑๘ วัน ปัจจุบันอายุ ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสุภาวดี ธรรมพันธ์ฑา อยู่บ้านเลขที่ ๓๑๘/๗๒ หมู่ที่ ๖ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บิดาเด็กไม่ปรากฏ นำส่งโดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หลังคลอดที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพมหานคร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

26 ธ.ค. 2560 : เด็กหญิงมนัญชยา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๘ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซอยนวลจันทร์ ๓๐ ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

26 ธ.ค. 2560 : เด็กชายณัฐพล อาสายุทธ

เกิดวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อายุแรกรับ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๘ เดือน บิดาเด็กชื่อนายณัฐพงษ์ อาสายุทธ อยู่บ้านเลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มารดาเด็กชื่อนางสาวรจนา ยี่ภู่ อยู่บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นำส่งโดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม จึงขอฝากเด็กไว้ชั่วคราว ต่อมาบิดามารดาเด็กขาดการติดต่อไปและไม่สามารถติดต่อได้


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ