รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

16 ต.ค. 2560 : เด็กหญิงณัฐวดี หงษ์วิจิตปรีชา

เด็กหญิงณัฐวดี หงษ์วิจิตปรีชา เกิดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๑ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๑ เดือน รับเข้าไว้ในความอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้ง ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตามหลักฐานทางสูติบัตร มารดาชื่อนางสาวรตาธินีย์ หงษ์วิจิตปรีชา อายุ ๒๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส่วนบิดาไม่ปรากฏข้อมูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กของเด็กสามารถติดต่อ

16 ต.ค. 2560 : เด็กหญิงการดา ภูลายยาว

เด็กหญิงการดา ภูลายยาว เกิดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๒ เดือน อายุปัจจุบัน ๑ ปีรับเข้าไว้ในความอุปการะเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สาเหตุเนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็ก ครอบครัวบิดาเด็กมีฐานะยากจน ตามสูติบัตรมารดาเด็กชื่อนางสาวขนิษฐา สัมพันธ์ อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๕๕/๑๑๘ ถนนนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บิดาเด็กชื่อนายพรศักดิ์ ภูลายยาว

6 ต.ค. 2560 : เด็กหญิงพาขวัญ ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อายุแรกรับ ๑ เดือนเศษ อายุปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๘ เดือน บิดาและมารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล โดยทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับเด็กถูกทอดทิ้งโดยรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลพญาไท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นผู้นำเด็กมาส่งและแจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พบทารกเพศหญิงไม่ทราบชื่อ ลักษณะแรกคลอดถูกทิ้งไว้ในถังขยะ หน้าหมู่บ้านศิริพร ๒ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก

6 ต.ค. 2560 : เด็กหญิงพิราอร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๒ เดือน บิดาและมารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล โดยพบเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณเทศบาลรังสรรค์เหนือ ๒ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

6 ต.ค. 2560 : เด็กหญิงจิตรทิวา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๑๘ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๓ เดือน บิดาและมารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล โดยพบเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณริมทางเท้าถนนบางนา – ตราด ซอย ๑๓ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยโรงพยาบาลสิรินธร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

6 ต.ค. 2560 : เด็กชายยิ่งรวย โนราช

เกิดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อายุแรกรับ ๑ ปี ๑๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายอรรณพ โนราช มารดาเด็กชื่อนางสาวศิริกัลยา อึงอาคม สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒๔/๑ ถนนสามัคคี ซอย ๘ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ต่อมานางสาวศิริกัลยา อึงอาคม เข้ามาติดต่อแจ้งว่าเป็นมารดาเด็ก พร้อมกับนำ สูติบัตรมาแสดงเป็นหลักฐานและขอฝากเด็กไว้ชั่วคราว หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อมาที่สถานสงเคราะห์ฯ อีกเลย นำส่งโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

6 ต.ค. 2560 : เด็กหญิงชนิสรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๒๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๒ เดือน บิดาและมารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล สาเหตุเนื่องจากพบเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าห้องพักภายในอาคารลีลา ๑ อพาร์ทเม้นท์ลีลา ซอยลาดกระบัง ๔ แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยโรงพยาบาลสิรินธร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก

28 ก.ย. 2560 : เด็กชายธันวา วงศ์นะรัตน์

เด็กชายธันวา วงศ์นะรัตน์ เกิดวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ อายุแรกรับ ๑ ปี ๙ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๙ เดือน รับเข้าไว้ในความอุปการะเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กได้นำเด็กมาฝากเลี้ยงไว้กับนางสาวปฎิภรณ์ จตุรงค์ อายุ ๓๙ ปี ตั้งแต่เด็กอายุ ๒ เดือน ต่อมามารดาได้ทอดทิ้งเด็ก และไม่สามารถติดต่อได้ ประกอบนางสาวปฏิภรณ์ฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเด็ก จึงไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กต่อไปได้ จึงได้ดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บิดาเด็กชื่อนายโกสินทร์ วงศ์นะรัตน์

28 ก.ย. 2560 : เด็กหญิงภัทรินทร์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กหญิงภัทรินทร์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๑๗ วัน รับเข้าไว้ในความอุปการะเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สาเหตุเนื่องจากวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเลย และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเลย ได้รับแจ้งว่า มีผู้พบเห็นเด็กทารกแรกเกิดห่อด้วยผ้าไหมพรมใส่ถุงกระดาษมีหูหิ้ววางทิ้งไว้บริเวณข้างถังขยะในซอยหอพักคุณพิมพ์ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จึงนำตัวเด็กทารกแรกเกิดเข้ารับการรักษา

28 ก.ย. 2560 : นายแบ็ค (ไม่ทราบชื่อ - นามสกุลจริง)

ปัจจุบันอายุ ๑๗ ปี แรกรับอายุ ๑๗ ปี นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. เด็กได้พลัดหลงจากครอบครัว ไปอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรฮอด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามเด็ก ปรากฏว่าเด็กไม่สามารถให้การได้ว่ามาจากที่ใด และไม่สามารถบอกชื่อบิดามารดาได้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อประสานงานหลายด้านแล้ว แต่ไม่มีญาติมาติดต่อขอรับตัว จึงได้ส่งตัวเข้ารับการช่วยเหลือที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

20 ก.ย. 2560 : เด็กชายลาภศักดิ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน นำส่งโดยโรงพยาบาลสะเดา สาเหตุเนื่องจากถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลสะเดา ๑๑๐ ถนนปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลารับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งระหว่างที่เด็กอยู่ในความอุปการะ บิดามารดา หรือญาติไม่ได้มาติดต่อขอเข้าเยี่ยมแต่อย่างใด หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

20 ก.ย. 2560 : เด็กหญิงบัว ทองเจริญ

เกิดเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ อายุแรกรับ ๒ ปี ๗ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๑๑ เดือน นำส่งโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย สาเหตุเนื่องจากถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มารดาชื่อนางถั่ว วงศ์สีทา บิดาไม่ปรากฏ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

20 ก.ย. 2560 : เด็กชายอริญชย์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบสกุล

เกิดประมาณเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ อายุแรกรับ ๔ ปี ๕ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๙ เดือนนำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งในห้องเช่าไม่ทราบเลขที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

20 ก.ย. 2560 : เด็กชายบุญรักษา ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๙ เดือน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน นำส่งโดยโรงพยาบาลชลบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลชลบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

20 ก.ย. 2560 : เด็กหญิงบัวบูชา มิถุนา

เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน นำส่งโดยโรงพยาบาลชลบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งบริเวณข้างถังขยะในซอยศาลเจ้าพ่อยาม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔ หรือ ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ