รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

25 มี.ค. 2560 : เด็กชายไกรวิชญ์ (ชื่อตั้ง)

เกิดเมื่อประมาณวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ เดือน บิดา มารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ข้างรั้วบ้านเลขที่ ๔๕๓/๓๗ บ้านโคกหัวช้าง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบัน อายุ ๘ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านแคนทอง

25 มี.ค. 2560 : เด็กหญิงปีใหม่ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงปีใหม่ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อประมาณวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บิดา มารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณริมสระน้ำ บ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้และไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับตัวเด็กแต่อย่างใด นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ปัจจุบัน อายุ ๑๐ เดือน สถานสงเคราะห์บ้านแคนทอง

25 มี.ค. 2560 : เด็กชายปราณนต์ (ชื่อตั้ง)

เด็กชายปราณนต์ (ชื่อตั้ง) เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ เดือน บิดา มารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่สาธารณะบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารริมถนนสายเอเชีย ๔๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิทยา รวยสวัสดิ์ เป็นผู้พบเห็นเด็ก จึงได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจบ้านในหูต อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และนำส่งโรงพยาบาลหลังสวน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ปัจจุบัน อายุ ๑ ปี ๙ เดือน สถานสงเค

25 มี.ค. 2560 : เด็กหญิงอนิสา เนิน

เด็กหญิงอนิสา เนิน เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๓ เดือน บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อนางสาวเย เนิน (สัญชาติจีน) รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งบริเวณริมคลองชลประทาน หน้าวัดตำหรุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบัน อายุ ๖ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

25 มี.ค. 2560 : เด็กชายกมลภพ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายกมลภพ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๘ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งในถุงผ้าข้างทางพร้อมรก บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบัน อายุ ๑ ปี ๑ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

25 มี.ค. 2560 : เด็กหญิงชญานิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงชญานิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อประมาณวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุประมาณ ๑๐ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๕ พฤจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๘/๔๙ ภายในซอยชุมชนภักดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน อายุ ๓ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

25 มี.ค. 2560 : เด็กหญิงจินดาพรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงจินดาพรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน มารดาไม่ปรากฏ บิดาชื่อนายสายันต์ รื่นปราชญ์ ไม่ทราบที่อยู่ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับนางเสนีย์ รื่นปราชญ์ (ป้าเด็ก) บ้านเลขที่ ๒๙๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำส่งโดยโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปัจจุบันอายุประมาณ ๔ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

25 มี.ค. 2560 : เด็กหญิงอลิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงอลิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๖ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณใต้ต้นไม้ภายในซอยข้างหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานติดกับตลาดสัตหีบ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ปัจจุบัน อายุประมาณ ๘ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

25 มี.ค. 2560 : เด็กหญิงกนกพร คงทับทิม

เด็กหญิงกนกพร คงทับทิม เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แรกรับอายุ ๑ ปี บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อนางสาวหนึ่งฤทัย คงทับทิม บ้านเลขที่ ๑๒/๑๘ ซอยอาจณรงค์ ๑ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากเด็กถูกบิดาเลี้ยงทำร้ายร่างกาย มารดาต้องประกอบอาชีพไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ นำส่งโดย มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ต่อมามารดาได้ขาดการติดต่อกับสถานสงเคราะห์ฯเป็นเวลานาน ปัจจุบัน อายุประมาณ ๕ ปี ๗ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

25 มี.ค. 2560 : เด็กหญิงกรรณิการณ์ ดวงบุตร

เด็กหญิงกรรณิการณ์ ดวงบุตร เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาม ๒๕๕๓ แรกรับอายุ ๑ ปี ๔ เดือน บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อ นางสาวอรนุช ดวงบุตร อยู่บ้านเลขที่ ๔๖ ตรอกสะพานยาว ๕ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ๔๒ แขวงคาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน มารดาต้องประกอบอาชีพ ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ นำส่งโดย ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ต่อมามารดาได้ขาดการติดต่อกับสถานสงเคราะห์เป็นเวลานาน ปัจจุบัน อายุ ๖ ปี ๖ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

25 มี.ค. 2560 : เด็กชายเอส (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายเอส (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๒ ปี ๙ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็กไว้กับนางสายไหม สนกรุด (ผู้รับจ้างเลี้ยง) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบัน อายุ ๔ ปี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

25 มี.ค. 2560 : เด็กชายบัญญพนต์ สุมสมทิพย์

เด็กชายบัญญพนต์ สุมสมทิพย์ เกิดเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๒ วัน บิดาชื่อ นายทวน นฤหาด อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มารดาชื่อ นางสาวเพ็ญนภา สุขสมทิพย์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลปทุมธานีหลังเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ นำส่งโดยโรงพยาบาลป

25 มี.ค. 2560 : เด็กชายกวินภพ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายกวินภพ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อประมาณวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๒๐ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒ ธันวายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณหน้าโรงเรียนอุดมศึกษาวิทยา ตำบลคลอง ๖ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยสายรกเพิ่งตัดและใช้เชือกมัดไว้ พร้อมยังมีคราบเลือดอยู่ โดนไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ ของเด็กและบิดามารดา นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบัน อายุ ๔ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

25 มี.ค. 2560 : เด็กหญิงพรนภัส (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงพรนภัส (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๖ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งบริเวณหน้าร้านอาหารอีสานคลาสสิค หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ปัจจุบัน อายุ ๑ เดือน ๑๓ วัน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

25 มี.ค. 2560 : เด็กหญิงทิฆัมพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กหญิงทิฆัมพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กันนายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๙ เดือน ๑๘ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับนางยชนา อิโนอุเอะ ที่ธาดาแมนชั่น ซอยอ่อนนุช ๓๕ ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดนไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ