รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

26 ก.ค. 2560 : เด็กหญิงศุภัทร แก้วอำไพ ข่าวเด่น

เกิดวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ อายุ ๔ ปี ๓ เดือนบิดาชื่อนายเกียรติศักดิ์ แก้วสุโพธิ์ อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ตำบลหลุบเลา อำเภอพูพาน จังหวัดสกลนคร มารชื่อนางสาวสมหญิง แก้วอำไพ อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่๖ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาเหตุเนื่องจาก มารดาต้องโทษคดีลักทรัพย์ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี นำส่งโดยเรือนจำอำเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

25 ก.ค. 2560 : เด็กชายพิรุณ ไม่มีนามสกุล ข่าวเด่น

เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (อายุ ๑ เดือน) มารดาชื่อนางนิว ไม่มีนามสกุล สัญชสาติลาว บิดาไม่ปรากฏชื่อ -นามกุล สาเหตุเนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็กไว้ที่โรงพยาบาลปทุมเวช จังหวัปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๑๑๗๒ ต่อ ๑๔ - ๑๖ , ๐๒-๕๗๗๒๓๔๗

25 ก.ค. 2560 : เด็กหญิงปูริดา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ อายุ ๖ เดิอน ไม่ปรากฏชื่อบิดาและมารดา สาเหคุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่บริเวณชุมชนริมคลองตรงข้ามตลาดดอกไม้ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๑๑๗๒ ต่อ ๑๔ - ๑๖ , ๐๒-๕๗๗๒๓๔๗

25 ก.ค. 2560 : เด็กหญิงขวัญดิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เกิดวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ อายุ ๗ เดือน ไม่ปรากฏชื่อบิดและมารดา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณห้องน้ำพนักงาน โซนสนามกอล์ฟ ของโรงแรมรอยัลฮิลล์ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๗๗๑๑๗๒ ต่อ ๑๔ - ๑๖ , ๐๒-๕๗๗๒๓๔๗

25 ก.ค. 2560 : เด็กหญิงกมลชนก ฝันมา ข่าวเด่น

เกิดวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ อายุ ๒ ปี ๘ เดือน บิดาชื่อนายหัสนัย ฝันมา มารดาชื่อนางนุชจิรา เทพวงค์ สาเหตุเนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็กไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง (นางสาวกัลยา ผลฟักแฟง) ณ บ้านเลขที่ ๕๑/๘๔๒ (หมู่บ้านรินทอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลคููต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี รับเข้าไว้ในความอุปการะที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก

25 ก.ค. 2560 : เด็กชายอนพัช พุ่มจร

เกิดเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ อายุ ๓ ปี ๖ เดือน ไม่ปรากฏชื่อบิดา มารดาชื่อนางสุมาลี พุ่มจร อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สาเหตุเนื่องจาก มารดาทอดทิ้งเด็กหลังคลอดที่โรงยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก และไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครยนายก

14 ก.ค. 2560 : เด็กชายต้นกล้า ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ อายุแรกรับ ๒ เดือน อายุปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวญา ไม่ทราบนามสกุล บิดาไม่ปรากฏข้อมูล นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ในขณะนั้น) ถูกทอดทิ้งเนื่องจากมารดาเด็กตั้งครรภ์ไม่พร้อม จึงได้แจ้งฝากบุตรไว้เป็นการชั่วคราว ปัจจุบันมารดาเด็กขาดการติดต่อ และไม่สามารถติดต่อได้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

14 ก.ค. 2560 : เด็กหญิงกัญญาณี ดีนาน

เกิดวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ อายุแรกรับ ๔ เดือน ๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวกุลสตรี ดีนาน อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๒/๒๗ ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บิดาไม่ปรากฏข้อมูล นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง เนื่องจากมารดามีอาการทางจิต ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ญาติไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อมารดาเด็กได้ และไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

14 ก.ค. 2560 : เด็กหญิงผกาแก้ว ยิ้มปรีดา

เกิดวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ อายุแรกรับ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๑ ปี ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวนภาภรณ์ ยิ้มปรีดา อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๗/๖๙ หมู่ที่ ๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร บิดาชื่อนายสมชาย แจ่มแจ้ง นำส่งโดยมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เนื่องจากบิดามารดาเด็กให้การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ญาติไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก ปัจจุบันบิดามารดาและผู้ปกครองของเด็กขาดการติดต่อ และไม่สามารถติดต่อได้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๙

14 ก.ค. 2560 : เด็กหญิงต้นตาล ยิ้มปรีดา

เกิดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ อายุแรกรับ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวนภาภรณ์ ยิ้มปรีดา อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๗/๖๙ หมู่ที่ ๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร บิดาชื่อนายสมชาย แจ่มแจ้ง นำส่งโดยมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เนื่องจากบิดามารดาเด็กให้การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ปัจจุบันบิดามารดาและผู้ปกครองของเด็กขาดการติดต่อ และไม่สามารถติดต่อได้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐

14 ก.ค. 2560 : เด็กหญิงบุลินดา เยนู

เกิดวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อายุแรกรับ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๘ ปี ๒ เดือน มารดาชื่อนางวี เยนู บิดาชื่อนายเย เยนู นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากมารดาเด็กทอดทิ้งเด็กหลังคลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒

14 ก.ค. 2560 : เด็กหญิงทิวา อินทรวร หรือเด็กหญิงหนาน ทิวา

เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ อายุแรกรับ ๑๓ วัน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน มารดาชื่อนางสาวกฤษดา อินทรวร อายุ ๔๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก บิดาไม่ปรากฏข้อมูล นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ เนื่องจากมารดามีอาการทางจิต ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ปัจจุบันมารดาและผู้ปกครองของเด็กขาดการติดต่อ และไม่สามารถติดต่อได้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

14 ก.ค. 2560 : เด็กชายคฑาวุธ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๖ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน ไม่ปรากฏข้อมูลของมารดาและบิดา นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณมุมรั้วของอู่ซ่อมรถ ซอยรัชดาภิเษก ๓๖ แยก ๕ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

23 มิ.ย. 2560 : เด็กหญิงธิดาดาว ใหม่ผึ้ง

เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ อายุแรกรับ ๒ ปี ๘ เดือน อายุปัจจุบัน ๖ ปี ๑๐ เดือน มารดาชื่อนางสาวจีรวรรณ ใหม่ผึ้ง อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร บิดาชื่อนายอรรถพร บัวเสน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเหตุเนื่องจากประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก มารดาเด็กได้ทอดทิ้งเด็กไว้กับบิดาเลี้ยง ต่อมาเข้ารับการอุปการะที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมารดาติดต่อเป็นครั้งคราวและขาดการติดต่อเป็นเวลากว่า ๑ ปี

22 มิ.ย. 2560 : เด็กหญิงยุวดี (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ อายุแรกรับ ๖ ปีเศษ ปัจจุบันอายุ ๙ ปีเศษ พบเด็กถูกทอดทิ้งเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไว้ในสวนยางพารา หมู่ที่ ๓ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัจจุบันเด็กอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ๕๗/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ ๐๗ ๔๓๓ ๐๒๑๘


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ