รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

23 มิ.ย. 2560 : เด็กหญิงธิดาดาว ใหม่ผึ้ง

เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ อายุแรกรับ ๒ ปี ๘ เดือน อายุปัจจุบัน ๖ ปี ๑๐ เดือน มารดาชื่อนางสาวจีรวรรณ ใหม่ผึ้ง อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร บิดาชื่อนายอรรถพร บัวเสน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเหตุเนื่องจากประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก มารดาเด็กได้ทอดทิ้งเด็กไว้กับบิดาเลี้ยง ต่อมาเข้ารับการอุปการะที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมารดาติดต่อเป็นครั้งคราวและขาดการติดต่อเป็นเวลากว่า ๑ ปี

22 มิ.ย. 2560 : เด็กหญิงยุวดี (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ อายุแรกรับ ๖ ปีเศษ ปัจจุบันอายุ ๙ ปีเศษ พบเด็กถูกทอดทิ้งเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไว้ในสวนยางพารา หมู่ที่ ๓ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัจจุบันเด็กอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ๕๗/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ ๐๗ ๔๓๓ ๐๒๑๘

22 มิ.ย. 2560 : เด็กชายชุติพนธ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดประมาณวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ อายุแรกรับประมาณ ๑ เดือน ๕ วัน อายุปัจจุบันประมาณ ๒ เดือน เด็กถูกทอดทิ้งบริเวณข้างถนนป่าข้างทาง หลังโรงเรียนกระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ โดยไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ และไม่ปรากฎเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับตัวเด็กแต่อย่างใด นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

22 มิ.ย. 2560 : เด็กหญิงกรวิภา พลาศรี

เกิดวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๒ เดือน ปัจจุบัน ๘ เดือน มารดาชื่อนางสาวสุภา ใจเดช อยู่บ้านเลขที่ ๓๕/๕ หมู่ ๓ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี บิดาชื่อนายปกรณ์ พลาศรี อยู่บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ ๑๓ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทปราการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

22 มิ.ย. 2560 : เด็กชายสกรรจ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดประมาณวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๑ เดือน อายุปัจจุบัน ๖ เดือน เด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ถนนมาบตาพุดซอย ๖ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

22 มิ.ย. 2560 : เด็กหญิงเล็ก แมน

เกิดวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ อายุแรกรับ ๑ เดือน อายุปัจจุบัน ๕ เดือนเศษ มารดาชื่อนางรม แมน เด็กถูกทอดทิ้งหลังการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นำส่งโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

22 มิ.ย. 2560 : เด็กหญิงสมกมล แม้นพวก

เกิดวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อายุแรกรับ ๔ เดือน อายุปัจจุบัน ๑๑ ปี มารดาชื่อนางสาวดาวเรือง สีวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ ๖๖/๑ หมู่ ๔ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี บิดาชื่อนายประสาท แม้นพวก อยู่บ้านเลขที่ ๖๖/๑ หมู่ ๔ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมารดามาฝากเด็กไว้ชั่วคราว ต่อมาขาดการติดต่อ นำส่งโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘

22 มิ.ย. 2560 : เด็กชายพนธกร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดประมาณวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๑ เดือน อายุปัจจุบัน ๕ เดือน เด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณข้างถนนสายท่าแพ หมู่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

22 มิ.ย. 2560 : เด็กหญิงปภาณิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดประมาณวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๒๔ วัน อายุปัจจุบัน ๓ เดือนเศษ เด็กถูกทอดทิ้งบริเวณหน้าประตูรั้วที่พักคนงาน บริษัทไฮเท็คหล่อเหล็กเข็ม หมู่ ๓ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

22 มิ.ย. 2560 : เด็กชายวศิน (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดประมาณวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อายุแรกรับ ๒๗ วัน อายุปัจจุบัน ๓ เดือนเศษ เด็กถูกทอดทิ้งบริเวณซุ้มส้มตำ หมู่ ๓ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ๗๘/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๑๔

22 มิ.ย. 2560 : เด็กหญิงมุกตะวัน ปั้นชื่น

เกิดวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ อายุแรกรับ ๓ ปี ๘ เดือน อายุปัจจุบัน ๖ ปี ๖ เดือน มารดาชื่อนางบุญรอด ขันสันเทียะ อยู่บ้านเลขที่ ๑๕/๑๔ หมู่ที่ ๖ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บิดาชื่อนายณรงค์ ปั้นชื่น อยู่บ้านเลขที่ ๑๕/๑๔ หมู่ที่ ๖ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี สาเหตุเนื่องจากถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ต่อมามารดาขาดการติดต่อ

19 มิ.ย. 2560 : เด็กชายกฤตบุญ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เด็กชายกฤตบุญ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ (ประมาณ ๑ เดือน ๑๗ วัน) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ มีพลเมืองดีพบเด็กที่บริเวณสุรนารายณ์ ซอย ๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยไม่สามารถติดต่อบิดามารดาได้และไม่ปรากฎเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับตัวเด็กแต่อย่างใด

15 มิ.ย. 2560 : เด็กชายธรรมรัตน์ ขันดำ

เด็กชายธรรมรัตน์ ขันดำ เกิดเมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เข้าไว้ในความอุปการะ เนื่องจากนางสาวแรม บัวเล็ก อายุ ๒๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๔/๑๐ ซอย ๑๐ ถนนโฉลกรัฐ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ครอบครัวแตกแยกและต้องทำงานเลี้ยงดูตนเอง จึงไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ จึงได้ส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ขณะอยู่ในสถานสงเคราะห์มารดาไม่ติดต่อมา และติดตามตามที่อยู่ไม่ได้

15 มิ.ย. 2560 : เด็กชายอุย เลียม พิว

เด็กชายอุย เลียม พิว อายุ ๑ ปี ๘ เดือน เกิดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เนื่องจาก ถูกทอดทิ้งไว้ที่สาธารณะ บริเวณสถานที่จัดงานอาบน้ำแร่ และระนอง ตรงกันข้ามกับที่ทำการเทศบาลเมืองระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองดำเนินการประกาศติดตามสืบหา บิดามารดา ญาติพี่น้อง ภายในจังหวัดระนองแต่ไม่มีบุคคลใดมาติดต่อขอรับเด็กกลับไปอุปการะเลี้ยงดู จึงนำเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

15 มิ.ย. 2560 : เด็กชายธีปกร หนูสวัสดิ์

เด็กชายธีปกร หนูสวัสดิ์ อายุ ๕ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ปรากฏชื่อมารดาชื่อนางสาวดาราวัน รัตนวรรณ สุญชาติลาว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑/๙ ถนนเพิ่มพล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง บิดาชื่อฐิติคมน์ หนูสวัสดิ์ สัญชาติไทย ภูมิลำเนาอยู่ที่ ๑/๙ ถนนเพิ่มพล ตำบลเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง เนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน มารดาไม่ได้ติดต่อกลับมาเป็นเวลา ๒ ปี ส่วนบิดาไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรและไม่สามารถติดต่อบิดาได้ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับปู่และย่า ซึ่งมีฐานะยากจน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ