รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

19 ธ.ค. 2559 : เด็กหญิงเม

เกิดเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ ปี ๔ เดือน บิดานายซอ มารดาชื่อนางมู สัญชาติเมียนมา รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เด็กประสบอุบัติเหตุจากการที่บิดาทำค้อนตกใส่ศีรษะอย่างแรง เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน อายุ ๒ ปี ๗ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช

19 ธ.ค. 2559 : เด็กชายธีรธาร จันทร์ศิริ

เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ แรกรับอายุ ๑๔ วัน บิดานายธานินท์ ศรีราพฤกษ์ มารดาชื่อนางสาววรารัตน์ จันทร์ศิริ อยู่บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พร้อม แยกทางกับบิดาเด็ก ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบัน อายุ ๖ ปี ๕ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช

19 ธ.ค. 2559 : เด็กชายจอ (ไม่ทราบนามสกุล)

เกิดเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๓ เดือน บิดาชื่อนายอ่าว มารดาชื่อ นางอิอิ มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศพม่า รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลระนอง นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง ปัจจุบัน อายุ ๙ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช

19 ธ.ค. 2559 : เด็กชายเลิฟ (ไม่ทราบนามสกุล)

เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๑ เดือน มารดาชื่อนางสาวโม (ไม่ทราบนามสกุล) มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศพม่า บิดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เนื่องจากมารดาเด็กมีอาการทางจิตเวช ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง ปัจจุบัน อายุ ๒ ปี ๓ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช

19 ธ.ค. 2559 : เด็กชายหนึ่ง รักหวาน

เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวบังอร รักหวาน อยู่บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บิดาชื่อนายสมนึก จิ่วโฉ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ต่อมามารดาเด็กขาดการติดต่อเป็นระยะเวลานาน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ปัจจุบัน อายุ ๒ ปี ๔ เดือน ๕ วัน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

19 ธ.ค. 2559 : เด็กชายจิรายุ ดิษฐสะโร

เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๓ เดือน บิดาชื่อนายณรงค์ศักด์ ดิษฐสะโร มารดาชื่อนางสาวนิลาวัลย์ พันธชิต อยู่บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็กไว้กับคนรับฝากเลี้ยง ญาติพี่น้องไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ นำส่งโดยสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ปัจจุบัน อายุ ๒ ปี ๑๑ เดือน ๖ วัน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

19 ธ.ค. 2559 : เด็กหญิงกัญญาลักษ์ รักบัวทอง

เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวเพ็ญนภา รักบัวทอง อยู่บ้านเลขที่ ๓๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บิดาไม่ปรากฏรับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากมารดาเด็กตั้งครรภ์ไม่พร้อม นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัจจุบัน อายุ ๔ ปี ๔ เดือน ๒๒ วัน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

19 ธ.ค. 2559 : เด็กหญิงปาริชาติ โพธิเศษ

เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๖ เดือน บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อนางสาวเกศรินทร์ โพธิเศษ อยู่บ้านเลขที่ ๑/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พร้อม นำส่งโดยสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ปัจจุบัน อายุ ๑ ปี ๑๑ เดือน ๗ วัน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

19 ธ.ค. 2559 : เด็กชายยอดชาย พรหมพินิจ

เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๑ ปี ๑ เดือน มารดาชื่อนางจันสะเรือน สัญชาติกัมพูชา บิดาชื่อนายวรวุฒิ พรหมพินิจ อยู่บ้านเลขที่ ๔๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลก้านเหลือง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ปัจจุบัน อายุ ๔ ปี ๑ เดือน ๑๗ วัน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

19 ธ.ค. 2559 : เด็กหญิงชนม์ (ชื่อจัดตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน บิดามารดา ไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งบริเวณริมถนนราชปาทานุสรณ์ ใกล้เทศบางเมืองป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบัน อายุ ๒ เดือน ๒๐ วัน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

19 ธ.ค. 2559 : เด็กชายสุภนัย (ชื่อจัดตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๒๓ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้หน้าสำนักสงฆ์แหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบัน อายุ ๓ เดือน ๑๑ วัน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

19 ธ.ค. 2559 : เด็กหญิงปิยะวรรณ เปรมปรีด์

เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๒ ปี ๑๑ เดือน บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อนางสาวพัฒนี เปรมปรีด์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้ง นำส่งโดยสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ปัจจุบัน อายุ ๓ ปี ๑ เดือน ๘ วัน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

19 ธ.ค. 2559 : เด็กหญิงเมธาพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๕ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณห้องตรวจอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสุรินทร์ ไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบัน อายุ ๘ เดือน ๑๐ วัน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

19 ธ.ค. 2559 : เด็กชายนิธิศภูมิ ทองเกื้อ

เกิดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แรกรับอายุ ๒๓วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ขอฝากบุตรไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมาขาดการติดต่อเป็นระยะเวลาน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบัน อายุ ๕ ปี ๕ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

18 ธ.ค. 2559 : เด็กหญิงอริสา รักหวาน

เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๒ ปี มารดาชื่อนางสาวบังอร รักหวาน อยู่บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บิดาชื่อนายสมนึก จิ่วโฉ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ต่อมามารดาเด็กขาดการติดต่อเป็นระยะเวลานาน นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ปัจจุบัน อายุ ๔ ปี ๑๘ วัน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ