รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะผู้แทนจากสหพันธ์สตรีแห่งเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ของกิจกรรม : 11 พ.ค. 2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก เป็นประธานการประชุมคณะผู้แทนจากสหพันธ์สตรีแห่งเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม ศปก.ดย.

คลังภาพ (Gallery)
pic_20181105102605_1.jpgpic_20181105102605_2.jpgpic_20181105102606_3.jpgpic_20181105102606_4.jpgpic_20181105102607_5.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ