รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ” (Management Information System : MIS) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันที่ของกิจกรรม : 13 มี.ค. 2563

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ” (Management Information System : MIS) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การนำเสนอภาพรวมการทบทวนระบบข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในประเทศไทย และนำเสนอประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ” โดย Mr. Shez Farooq ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ และ นายธัญญะ ศักดิ์โสภิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการระบบ ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ” (Management Information System : MIS) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ