รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

วันที่ของกิจกรรม : 12 ธ.ค. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นาย วินัย พันธุรักษ์ กรรมการบริหารสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” เพื่อพิจารณาคัดเลือกการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

คลังภาพ (Gallery)
นาย วินัย พันธุรักษ์ กรรมการบริหารสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลงบรรยากาศการพิจารณาบรรยากาศการพิจารณาคัดเลือกการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” บรรยากาศการพิจารณาคัดเลือกการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” บรรยากาศการพิจารณาคัดเลือกการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ