รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21

วันที่ของกิจกรรม : 12 ธ.ค. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน วิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21 รวมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอาคารธัญญวิชญ์ ชั้น 2 สถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คลังภาพ (Gallery)
นายอนุกูล  ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน วิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21 บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21 บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21 บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ