รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวเจ้าภาพและงานเลี้ยงรับรอง โครงการ JENESYS 2019 Outbound Program to Thailand

วันที่ของกิจกรรม : 14 ธ.ค. 2562

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ นางงามชื่น ด้วงหวา ผู้อำนวยการกลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวเจ้าภาพและงานเลี้ยงรับรอง โครงการ JENESYS 2019 Outbound Program to Thailand ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านทางกิจกรรม เช่น การนำเสนอข้อมูลประเทศ การอภิปรายกลุ่ม การทำงานฝีมือ การแสดงทางวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งคณะเยาวชนและผู้ประสานงานจากประเทศญี่ปุ่นจะเดินทางกลับประเทศในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ต่อไป

คลังภาพ (Gallery)
นางงามชื่น ด้วงหวา ผู้อำนวยการกลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวเจ้าภาพและงานเลี้ยงรับรอง โครงการ JENESYS 2019 Outbound Program to Thailandบรรยากาศในพิธีมอบเกียรติบัตรบรรยากาศในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวเจ้าภาพและงานเลี้ยงรับรองถ่ายภาพหมู่ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ