รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ของกิจกรรม : 29 มิ.ย. 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางสุภัชชา  สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา  สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ