รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมหารือเตรียมจัดงานประกาศเจตนารมณ์ "สังคมไทยไร้ความรุนแรงต่อเด็ก"

วันที่ของกิจกรรม : 15 ต.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมจัดงานประกาศเจตนารมณ์ "สังคมไทยไร้ความรุนแรงต่อเด็ก" เพื่อหารือแนวทางการจัดงานเบื้องต้นและนำความเห็นจากหน่วยงานในการจัดทำร่างประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  สภาเด็กและเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมจัดงานประกาศเจตนารมณ์ การประชุมหารือเตรียมจัดงานประกาศเจตนารมณ์ การประชุมหารือเตรียมจัดงานประกาศเจตนารมณ์ การประชุมหารือเตรียมจัดงานประกาศเจตนารมณ์ บรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ