รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การจัดให้มีหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2563

วันที่ของกิจกรรม : 29 มิ.ย. 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กเป็นประธานการประชุมร่วมกับ นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในเรื่องการจัดให้มีหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2563  โดยมี ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนหน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็ก เจ้าหน้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการประชุม จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กเป็นประธานการประชุมร่วมกับ นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในเรื่องการจัดให้มีหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2563  การจัดให้มีหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2563บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ