รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ของกิจกรรม : 10 เม.ย. 2560

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ.ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวง1ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมนางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุม นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมประชุม ผู้ร่วมสนทนาการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ