รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

วันที่ของกิจกรรม : 10 มี.ค. 2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในแต่ละหมวดและระดมความคิดจากทุกฝ่าย เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 การอบรมในครั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

จำนวนผู้เยี่ยมชม 42 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ