รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก

วันที่ของกิจกรรม : 15 ต.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวแต่ละจังหวัดได้เรียนรู้ผ่านการนำเสนอเคสรายกรณีในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กประเภทต่างๆ พร้อมทั้งถอดบทเรียนการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยมี ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัว เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference

คลังภาพ (Gallery)
นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ