รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ของกิจกรรม : 6 มี.ค. 2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการเสนอระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

คลังภาพ (Gallery)
นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการเสนอระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการเสนอระเบียบวาระในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม

จำนวนผู้เยี่ยมชม 49 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ