รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอนุกูล ปีดแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ณ ห้องรองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ของกิจกรรม : 9 มี.ค. 2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอนุกูล ปีดแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ณ ห้องรองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

คลังภาพ (Gallery)
ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอนุกูล ปีดแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ณ ห้องรองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอนุกูล ปีดแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ณ ห้องรองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอนุกูล ปีดแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ณ ห้องรองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอนุกูล ปีดแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ณ ห้องรองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

จำนวนผู้เยี่ยมชม 61 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ