รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ของกิจกรรม : 14 ม.ค. 2563

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กทม. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563

คลังภาพ (Gallery)
pic_20201401144321_1.jpgpic_20201401144321_2.jpgpic_20201401144321_3.jpgpic_20201401144321_4.jpgpic_20201401144322_5.jpgpic_20201401144322_6.jpgpic_20201401144322_7.jpgpic_20201401144322_8.jpgpic_20201401144323_9.jpgpic_20201401144323_10.jpgpic_20201401144323_11.jpgpic_20201401144323_12.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ