รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

รายการ“เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก”เรื่อง “Thailand Social Expo 2018 มหกรรมด้านสังคม”

วันที่ของกิจกรรม : 1 ส.ค. 2561

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการ“เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก”เรื่อง “Thailand Social Expo 2018 มหกรรมด้านสังคม”ณ.กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการ“เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก”เรื่อง “Thailand Social Expo 2018 มหกรรมด้านสังคม”กำลังบันทึกเทปโทรทัศน์ระหว่างการบันทึกการถ่ายทำระหว่างการบันทึกการสัมภาษณ์บรรยากาศห้องประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ