รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการนำร่อง “ บ้านเคหะสุขประชา ” (ฉลองกรุงและร่มเกล้า)

วันที่ของกิจกรรม : 5 เม.ย. 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย การเคหะแห่งชาติ จัดโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการนำร่อง “ บ้านเคหะสุขประชา ” (ฉลองกรุงและร่มเกล้า) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด มีบ้าน มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวถึงนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปที่อยู่อาศัยในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ฯ พร้อมทั้งนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210504155755_1.jpgpic_20210504155755_2.jpgpic_20210504155755_3.jpgpic_20210504155756_4.jpgpic_20210504155756_5.jpgpic_20210504155756_6.jpgpic_20210504155757_7.jpgpic_20210504155757_8.jpgpic_20210504155758_9.jpgpic_20210504155758_10.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 113 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ