รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กรมเด็กฯ คัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ของกิจกรรม : 13 ม.ค. 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่องข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในด้านการดำรงตนปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ถ.นิคมมักกะสัน

คลังภาพ (Gallery)
12345678910

จำนวนผู้เยี่ยมชม 276 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ