รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการทำงานด้านเด็กและเยาวชนแบบมืออาชีพ

วันที่ของกิจกรรม : 1 ก.ค. 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40 น ณ โรงแรมบางกอกพาเลส นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการทำงานด้านเด็กและเยาวชนแบบมืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพพร้อมบูรณาการการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของบุคลากรในสังกัด ดย. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หน่วยงานในสังกัด ดย. หน่วยงานละ 3 คน รวม 321 คน และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน ในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 19 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 360 คน

คลังภาพ (Gallery)
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา เลขานุการกรม กล่าวรายงานการอภิปรายเรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารองค์กรสู่ราชการ 4.0บรรยากาศผู้เข้าร่วมการประชุมบรรยากาศผู้เข้าร่วมการประชุมบรรยากาศในการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ