รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก

วันที่ของกิจกรรม : 29 ก.ค. 2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กทม.นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย และนางสาวอุไร เล็กน้อย ร่วมพิธีเปิด การประชุม ฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทาง รูปแบบ และระดมความคิดเห็นในการประเมินองค์กรของตนเองและวางแผนพัฒนาองค์กรสู่การบริการที่มีคุณภาพให้แก่ผู้รับบริการในสถานรองรับ

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมถ่ายภาพหมู่รวมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ