รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN E-Commerce Youth Expo

วันที่ของกิจกรรม : 2 ก.ค. 2562

วันอังคารที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 น ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN E-Commerce Youth Expo ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 กรกฏาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนอาเซียนได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง E- Commerce สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ นักศึกษา/เยาวชน ที่สนใจการเป็นผู้ประกอบการเรื่อง E-Commerce จากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม

คลังภาพ (Gallery)
นายอนุกูล ปีแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN E-Commerce Youth Expoพิธีกรชี้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมประธานถ่ายรูปร่วมกับผู้จัดงานบรรยากาศผู้เข้าร่วมการประชุมบรรยากาศผู้เข้าร่วมการประชุมบรรยากาศผู้เข้าร่วมการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนองานผู้เข้าร่วมการประชุมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ