รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมค่ายเยาวชน "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2561

วันที่ของกิจกรรม : 28 เม.ย. 2561

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ สถาบันประชาบดี จ.ปทุมธานี นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมค่ายเยาวชน "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กละเยาวชน ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2561 ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย เด็กละเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจากโครงการลมหายใจไร้มลทิน สมาชิกโครงการลมหายใจไร้มลทิน เครือข่ายเยาวชนทั่วไป และครูผู้ดูแลเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 90 คน

คลังภาพ (Gallery)
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมค่ายเยาวชน ผู้ผ่านการอบรมค่ายเยาวชน ภาพบรรยากาศพิธีปิดและการรับเกียรติบัตรภาพบรรยากาศพิธีปิดและการรับเกียรติบัตรถ่ายภาพหมู่
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ