รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

รายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ได้รับคัดเลือกโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562

วันที่ของกิจกรรม : 10 มิ.ย. 2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานให้โอวาทแก่คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 ในการรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่คณะเยาวชนก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการ และสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมฯ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20191006100554_1.jpgpic_20191006100554_2.jpgpic_20191006100554_3.jpgpic_20191006100554_4.jpgpic_20191006100555_5.jpgpic_20191006100555_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ