รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ “Effective English Communication Technique”

วันที่ของกิจกรรม : 16 มี.ค. 2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ “Effective English Communication Technique”ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563 (ระยะเวลา 42 ชั่วโมง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู้ และเทคนิคที่จำเป็นให้สามารถพูดสนทนาและโต้ตอบภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
โครงการเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ “Effective English Communication Technique”ภาพกิจกรรมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมpic_20201603111133_6.JPGบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ