รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 18

วันที่ของกิจกรรม : 1 มี.ค. 2563

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 18 ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 18 หน่วยงาน และเครือข่าย (อพม. สภาเด็กและเยาวชน และสภาองค์กรชุมชน) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงพม. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาราชการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

คลังภาพ (Gallery)
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 18 นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาราชการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ