รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การจัดให้มีหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 3/2563

วันที่ของกิจกรรม : 30 ก.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดการประชุม เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก  เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางนันทา ไวคกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็ก เจ้าหน้าที่องค์กร UNICEF และเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก  เป็นประธานการประชุมฯนางนันทา ไวคกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชนบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ