รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การต้อนรับเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และองค์กร Host International เนื่องในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกัน กรอบแนวทางในการให้ความคุ้มครองและการช่วยเหลือเด็กในห้องกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ

วันที่ของกิจกรรม : 10 มี.ค. 2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารตึก 6 ชั้น กรม ดย. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และองค์กร Host International เนื่องในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกัน กรอบแนวทางในการให้ความคุ้มครองและการช่วยเหลือเด็กในห้องกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา  สุทธิพล  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และองค์กร Host International เนื่องในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกัน กรอบแนวทางในการให้ความคุ้มครองและการช่วยเหลือเด็กในห้องกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบบรรยากาศการต้อนรับบรรยากาศการต้อนรับบรรยากาศการต้อนรับบรรยากาศการต้อนรับบรรยากาศการต้อนรับบรรยากาศการต้อนรับถ่ายภาพหมู่รวมกัน

จำนวนผู้เยี่ยมชม 42 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ