รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุม “รายงานการประชุมวิสามัญมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนาประจำปี 2563”

วันที่ของกิจกรรม : 17 มี.ค. 2563

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา เป็นประธานในการประชุม “รายงานการประชุมวิสามัญมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนาประจำปี 2563” เพื่อทำการหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรรมการมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

คลังภาพ (Gallery)
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา เป็นประธานในการประชุม “รายงานการประชุมวิสามัญมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนาประจำปี 2563”นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กรรมการมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ