รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1/2561

วันที่ของกิจกรรม : 7 ส.ค. 2561

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกษม จันทร์น้อย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180708144440_1.jpgpic_20180708144440_2.jpgpic_20180708144441_3.jpgpic_20180708144441_4.jpgpic_20180708144441_5.jpgpic_20180708144441_6.jpgpic_20180708144441_7.jpgpic_20180708144441_8.jpgpic_20180708144442_9.jpgpic_20180708144442_10.jpgpic_20180708144442_11.jpgpic_20180708144603_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ