รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง

วันที่ของกิจกรรม : 14 มี.ค. 2563

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารพม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง

คลังภาพ (Gallery)
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารพม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง คณะผู้บริหารพม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยองนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารพม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยองบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ