รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะเยาวชนค่าย "เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี" ปีที่ 5

วันที่ของกิจกรรม : 10 ธ.ค. 2562

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะเยาวชนค่าย "เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี" ปีที่ 5 ส่งมอบงานกิจกรรม "พลังเยาวชนคนทำดีเพื่อน้อง" ให้กับโรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม โดยมี นายฤทธิ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 3 และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมรับมอบงานกิจกรรม "พลังเยาวชนคนทำดีเพื่อน้อง" ในวันนี้ สำหรับกิจกรรม ฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ แกนนำเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ที่เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพหลายด้าน ได้รวมตัวกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และสังคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

คลังภาพ (Gallery)
นายฤทธิ  เทพพิทักษ์  นายอำเภอพิบูลมังสาหาร  เป็นประธาน นางจิตรมณี  ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะเยาวชนค่าย บรรยากาศกิจกรรมบรรยากาศภาพกิจกรรมบรรยากาศกิจกรรมบรรยากาศกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ