รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ต้อนรับคณะองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มคนรุ่นใหม่และนักศึกษาจากไต้หวัน

วันที่ของกิจกรรม : 27 ก.ค. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มคนรุ่นใหม่และนักศึกษาจากไต้หวันที่สนใจการทำงานด้านพัฒนาสังคม ที่ขอเข้าพบศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการงานกิจการเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆในประเทศไทย โดยคณะผู้แทนประกอบด้วย นักศึกษา 15 คน ที่ปรึกษาและ NGOs 2 คน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ไทย 6 คน รวมจำนวน 23 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
ประธานสภาเด็กกล่าวซักถามเยาวชนไต้หวันกล่าวตอบเยาวชนไต้หวันถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ