รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ของกิจกรรม : 17 มี.ค. 2563

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ซักซ้อมการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเข้าสู่อาคารสถานที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณทางเข้าประตูและลิฟต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  และนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ซักซ้อมการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเข้าสู่อาคารสถานที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ บริเวณทางเข้าประตูและลิฟต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ซักซ้อมการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเข้าสู่อาคารสถานที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ บริเวณทางเข้าประตูและลิฟต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ