รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การประชุมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2

วันที่ของกิจกรรม : 6 มี.ค. 2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สป. ชั้น 7 อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 พญาไท นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 2 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลของ พม. เข้าร่วมการประชุม

คลังภาพ (Gallery)
นายปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลนายอนุกูล ปีดแก้ว  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลของ พม. เข้าร่วมการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม

จำนวนผู้เยี่ยมชม 53 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ