รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติตตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ของกิจกรรม : 10 มี.ค. 2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1/1 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร นายธงชัย มูลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติตตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ระหว่างปี 2553 – 2562 และจัดทำรายงานข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ คณะทำงาน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

คลังภาพ (Gallery)
นายธงชัย มูลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติตตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม

จำนวนผู้เยี่ยมชม 47 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ