รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

เตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ

วันที่ของกิจกรรม : 31 พ.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย 34 ครอบครัว รวมจำนวน 63 คน ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180406003643_1.jpgpic_20180406003644_2.jpgpic_20180406003644_3.jpgpic_20180406003645_4.jpgpic_20180406003645_5.jpgpic_20180406003646_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ