รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับด้านกีฬา

วันที่ของกิจกรรม : 10 เม.ย. 2561

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับด้านกีฬา” ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง ระหว่าง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กับ บริษัท บีจี สปอร์ต จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับด้านกีฬา ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ ห้องแถลงข่าวลีโอสเตเดี้ยม ภายในสโมสรฟุตบอลบีจี เอฟซี จังหวัดปทุมธานี

คลังภาพ (Gallery)
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับด้านกีฬา” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับด้านกีฬา” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับด้านกีฬา” นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ