รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

กิจกรรมโครงการ พม.ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1

วันที่ของกิจกรรม : 7 มิ.ย. 2562

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมบริจาคเลือดใน กิจกรรมโครงการ พม.ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนร่วมบริจาคโลหิตนายอาทิตย์ เผ่าจินดา เลขานุการกรม ร่วมบริจาคโลหิตข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิตข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิตข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิตข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิตข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ