รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวขน ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ของกิจกรรม : 13 ก.พ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวขน ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทำงานให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวขน ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ