รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดิมทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ของกิจกรรม : 20 ส.ค. 2561

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องธงไทย โรงแรมบียอนส์ สวีท กรุงเทพฯ นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนา และสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดิมทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 3 คณะ จำนวนทั้งสิ้น 34 คน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20182008155852_1.jpgpic_20182008155852_2.jpgpic_20182008155852_3.jpgpic_20182008155852_4.jpgpic_20182008155852_5.jpgpic_20182008155853_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ