รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กรมเด็ก ฯ ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังปัญหาชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ของกิจกรรม : 23 ก.พ. 2564

กรมเด็ก ฯ ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังปัญหาชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน  นางสุภัชชา  สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา เขตประเวศ เพื่อพูดคุย รับฟัง สภาพปัญหาของชุมชน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

คลังภาพ (Gallery)
1234567891011121314

จำนวนผู้เยี่ยมชม 204 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ