รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

วันที่ของกิจกรรม : 6 มี.ค. 2560

นางสาวทัศนาลักณ์ สิทธิการ และนางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล ได้เข้าโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้านย Performance Operation and Management วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ